و و ص ي ن ا ال إ نس ان

Join our family and subscribe: ‫ ف ل ي ػػا بل ػػو سػ لو وواضػػحو لصػػى مباشػػعة ذكػػاف احلاضػػع ن‪ ،‬و ػػاف حيػػعص ‪ ‬ال‬‫تةػػسف امعب . ان و َ يرْ ّ الد َ ان و َ وتُبمْ الرّ َ ل ْ ة مئث َ ع ّ و َ ن َ تكئه المُ َ و َ ا الف َ د فئيه َ وج ُ ت

2022-11-28
    وحق فرسي و اذنيه
  1. ن ْ ب َ ع ْ د ِ غ َ ل
  2. ـسب مـ
  3. 4
  4. A short summary of this paper